Több órát vesznek el az orvosokat terhelő iskolai igazolások a valódi betegellátástól

0

Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett a kamarához házi gyermekorvosoktól, valamint intézményvezetőktől az iskolai, óvodai hiányzások igazolásának módjával kapcsolatban – írja a MOK levelében Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak.

A gyermekorvosok több alkalommal jelezték, hogy a kizárólagos adminisztratív igényű orvosi igazolások kiállítása hátráltatja a betegellátást, miközben az intézményvezetők nehezményezik, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben nem tudják a gyermek hiányzását igazoltnak tekinteni orvosi igazolás hiányában, amelynek súlyos jogkövetkezményei lehetnek a gyermekre nézve (tanulmányi következmény; anyagi jellegű hátrány; szabálysértési és büntetőjogi felelősség).

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni, ugyanakkor a R. 51. § (1) bekezdése alapján a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell. Az R. 51. § (2) bekezdés b) pontja pedig ismét úgy rendelkezik, hogy a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja.

A gyermekorvosok részéről kiemelten a következő aggályok merültek fel a kérdésre vonatkozóan:

  • az adminisztratív igazolások napi több órát vesznek el a valódi betegellátástól, a megkeresések 60-70%-a csak igazolások miatt történik, miközben orvosi segítségre nincs is szükség, ami miatt az érdemi – gyógyító, megelőző – munkára nem jut elég idő
  • az utólagosan kiállított igazolások csak a szülő bemondásán tudnak alapulni, a telefonon/telemedicinálisan bediktált időtartamok igazolásáért jogi felelősség nem vállalható
  • a hiányzások orvosi igazolásának rendszere az oktatásügy részéről előírás, amelynek orvos szakmai indokai nincsenek.

Ezen a helyzeten nem javított Köznevelési Államtitkárság MOK-hoz eljuttatott álláspontja, amely szerint az orvos köznevelési és orvosszakmai okokból sem háríthatja át a betegség miatt indokolt orvosi igazolás kiadását a szülőre. Ez egyrészt tovább növeli az egészségügyi ellátórendszere indokolatlan terhelését, másrészt a szülőket valótlan állításokra (pl. családi okra hivatkozás) kényszeríti.

A MOK javasolja, hogy Maruzsa Zoltán teremtse meg a lehetőségét annak, hogy egy szakmai munkacsoport létrehozásán keresztül az érintettek együtt kialakíthassanak egy mindenki számára elfogadható, a betegellátást nem veszélyeztető szabályozási rendszert az igazolások kiadásának módjára vonatkozóan. Ehhez a MOK felajánlja szakértői segítségét, a munkacsoportban való közreműködését.

Forrás: Magyar Orvosi Kamara

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com