Felmérés a patikalátogatási szokásokról: megbízható, kellően felkészült szakember legyen a gyógyszerész

0

Az NMS Hungary által 1000 fő megkérdezésével végzett országosan reprezentatív felmérés a Magyar Gyógyszerészi Kamara Heves vármegyei kezdeményezésére született. A felmérés célja lakossági attitűdvizsgálat volt a patikalátogatási szokásokról, preferenciákról, a gyógyszertárak szabályozásával, tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos lakossági ismeretekről és véleményekről.

A kérdőív összeállításában a közvéleménykutató cég szakemberei és a Kamara képviselői együttműködtek. Az online felmérésben azok vehettek részt, akik betöltötték a 18. életévüket és az elmúlt évben legalább két alkalommal keresték fel valamelyik gyógyszertárat.

A vizsgálat főbb megállapításai:

− A gyógyszertárral szembeni elvárások között domináns a kiszolgálás minősége (64%; szakértelem, felkészültség, hozzáállás, kedvesség és segítőkészség) valamint a megfelelő készlet (45%). Az olcsóságot, árakciókat a válaszadók 20%-a jelölte meg elvárásként.

− Az „ideális patika” legfontosabb jellemzői a vásárolni tervezett készítmény rendelkezésre állása, a kiszolgálás minősége, valamint a kedvező árszínvonal. A szakmai felkészültséget igénylő funkciók közül a gyógyszerkölcsönhatások figyelembevétele a legfontosabb; a tájékoztatás ill. egyéb szolgáltatások csak mindezek teljesülése után kapnak szerepet. Az ideális patikára jellemző és legfontosabb tulajdonságok között sereghajtó a szabadpolcos elrendezés, és a gyakori árakciókat sem várják el a válaszadók.

− Amikor arra kérdeztünk rá, hogy milyen egy „tipikus” mai gyógyszertár, a válaszadók 79%-a szerint inkább egészségügyi termékeket árusító kereskedelmi egység (bolt), és távolról sem egészségügyi szolgáltató/intézmény. A válaszadók kb. egyharmada elégedett a patikák aktuális jellegével, a kereskedelmi egység jellegtől inkább az egészségügyi szolgáltató irányába mozdulna 43%. Ők elsősorban a patikai gyakorlatban már elérhető szolgáltatásokat (pl. egyszerű mérések, szűrővizsgálatok) fogadnák szívesen; emellett a szakmai jellegű információk átadására, valamint tanácsadásra, konzultációra lennének nyitottak. A válaszadók által megfogalmazott igények között markáns elvárás a „tájékoztatás a gyógyszerek minőségéről, mellékhatásairól, más gyógyszerekkel való szedés lehetőségéről, ajánlás az ideális gyógyszerekről”, továbbá, „ha az állandó gyógyszerek (magas vérnyomás, diabetes stb.) felírásával nem kellene a háziorvoshoz menni”. A spontán említett szolgáltatások között a vérnyomás-, valamint a vércukorszint-mérés igénye domináns (egyaránt 24-24%-os említéssel).

− A gyógyszerésszel szembeni elvárások között jelentős különbségek vannak pl.

  • életkori jellemzők (pl. 65 felettiek, illetve 18-34 év közöttiek),
  • iskolai végzettség,
  • lakóhely (főváros és vidék),
  • igénybevétel gyakorisága, költés nagysága,
  • krónikus betegek és életmódszereket igénylők között.

Mindegyik klaszter igényli a törődést és a segítségnyújtást, de élethelyzetének függvényében ezen felül más és más szakmai szolgáltatás nyújtását várja el.

− A túlnyomó többség (81%) szükségesnek tartja, hogy a gyógyszerek vásárlásához felkészült szakember segítsége elérhető legyen, és ezt gyógyszertár tudja biztosítani. Ugyanakkor 39% nem tudja megállapítani, hogy gyógyszerész vagy asszisztens szolgálja ki. Különösen a 65 év felettiek és a diplomások, illetve azok számára fontos a gyógyszerész végzettségű szakember közreműködése, akik gyakran vásárolnak patikában.

− Vényköteles gyógyszerek esetében mindössze 19% gondolja úgy, hogy a patikában ragaszkodni kellene a recepten szereplő készítményhez; ezzel szemben 63% szeretné azt, hogy kötelező legyen felajánlani az olcsóbb gyógyszert.

− Az állandó gyógyszert szedők fele (53%) tapasztalt már nehézséget a szokásos recept felíratásakor az orvos nehéz elérhetősége miatt. A túlnyomó többség (80%) – személyes kedvezőtlen tapasztalattól függetlenül is – nyitott lenne arra, hogy közvetlenül a patikából szerezhesse be ezeket a gyógyszereket anélkül, hogy az orvossal ismételten fel kelljen íratnia.

Összegezve: a felmérésben résztvevő válaszadók elvárják, hogy megbízható, kellően felkészült szakember legyen a gyógyszerész, az információ átadásban legyen proaktív, valamint egészségügyi panaszok esetén inkább kapjanak valamit a gyógyszertárban és ne küldjék el őket az orvoshoz.

A válaszadók mindössze egyharmada van tisztában azzal, hogy a gyógyszertárban gyógyszerész vagy (szak)asszisztens szolgálja ki őket.

Mindezekre tekintettel, a lakossági attitűd vizsgálattal, patikalátogatási szokásokkal, preferenciákkal kapcsolatos felméréshez kapcsolódóan kamarai feladatként került kijelölésre

− a gyógyszertár egészségügyi szolgáltató jellegének erősítésére javaslat készítése a politika és a szakma részére,
− javaslat készítése a gyógyszerészek szerepének (más végzettségűektől való megkülönböztetésének) erősítésére (gyógyszerészi attribútum), lakossági tájékoztatók készítése a gyógyszerészek szerepéről, felkészültségéről,
− a gyógyszerészekkel szembeni lakossági elvárások szakmai kommunikációja,
− a vis maior expediáláshoz kapcsolódó jogszabályi változások gyorsítása, a szükséges módszertan véglegesítése, irányelv elfogadtatása.

Forrárs: Magyar Gyógyszerészi Kamara 

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com