A szakszervezetek nyilatkozata az egészségügyi szakdolgozók béremeléséről

0

Az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-től megvalósuló béremeléséhez kapcsolódó „JAVASLAT a kiemelt besoroláshoz 2024. március 1-től” című tervezetről az MSZ EDDSZ és a MÖSZ alábbi véleményt, észrevételeket alakította ki.

A 2023. június 28-án aláírt Stratégiai Partnerségi Megállapodás alapján szeptember 4-én informális egyeztetést folytattunk Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár úrral és egy munkatársával az előzetesen rendelkezésünkre bocsátott „Az egészségügyi szakdolgozók béremelésének második üteme” című koncepciót.

A koncepciót – államtitkári kérésre – nem ismertettük a tagságunkkal, mert még ez egy előkészítő szakaszban lévő tervezet volt az államtitkár tájékoztatása szerint.

Az informális egyeztetésen jeleztük, hogy a koncepcióban foglaltakat nem fogadjuk el.

A már ott jelzett álláspontunk szerint a koncepció szakmaiatlan és teljes mértékben ellehetetleníti a bizalmat a munkavállalók egymás közötti, illetve a munkaadók és a munkavállalók közötti kapcsolatban.

Az egészségügy, mint közszféra nem egy magáncég magánforrásból, hanem közpénzből közszolgáltatásokat nyújtó ágazat, ahol garantálni kell a teljes átláthatóságot úgy az ágazatban foglalkoztatottak, mint a közszolgáltatást igénybe vevők betegek és hozzátartozók számára egyaránt.

A javaslat szerint kizárólag a munkáltató egymaga dönthet arról, hogy kit, hová sorolhat be, úgy, hogy a munkában eltöltött idő nem számít, teljes mértékben felborul minden logika és a társadalmi igazságosság egyaránt.

A Kormány (BM) szeptember 23-án tette közzé „a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény” előterjesztést társadalmi egyeztetésre. A társadalmi vitára bocsátott előterjesztés normaszövegét az egészségügyi államtitkárság nem küldte meg részünkre annak ellenére, hogy erre kötelezettséget vállalt a Stratégiai Partnerségi Megállapodásban. A társadalmi egyeztetés során az előterjesztéshez az MSZ EDDSZ és a MÖSZ képviseletében – a szeptember 30-i határidőben észrevételeket és javaslatokat tettünk.

Az előzőekben ismertetett koncepción alapuló Előterjesztést ezért jelen formájában szintén nem tudtuk elfogadni.

A Stratégiai Partnerségi Megállapodás alapján kezdeményeztük „a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény” előterjesztés egészségügyi ágazatot érintő tárgyköreiben, illetve az „Egészségügyi szakdolgozók béremelésének második üteme” című koncepció kialakításában a Stratégiai Partnerek közvetlen egyeztetését az Előterjesztés megvitatására, illetve az esetleges konszenzus megteremtése és megállapodás megkötése érdekében.

Az általunk kezdeményezett egyeztetésre legnagyobb sajnálatunkra nem került sor.

A Kormány 2023. október 17-én benyújtotta az Országgyűlésnek a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló T/5655. számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a társadalmi egyeztetésre bocsájtott előterjesztéshez képest semmilyen változást nem tartalmaz, az általunk javasoltakat teljes egészében figyelmen kívül hagyva.

A jogállási törvény (Eütev.) meghatározza az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott egészségügyben dolgozó számára – az egészségügyi tevékenységgel járó különös felelősségre és az egészségügyi dolgozók leterheltségére tekintettel – a sajátos egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat.

A beterjesztett törvényjavaslat az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat gyakorlatilag semmissé teszi.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó béremelésére jogi garanciát nem tartalmaz, azt a munkáltató mérlegelésétől teszi függővé.

Az általánostól eltérő munkafeltételek ellentételezését csak szűk körben teszi lehetővé, a miniszter által meghatározott létszámban.

Ezeket a javaslatokat nem tudjuk támogatni.

Az egészségügyi szakdolgozók 2024. évi béremelésének második ütemét támogatjuk! Javasoljuk az egészségügyi szakdolgozók előmeneteli rendszerének megtartását az orvosi előmenetelhez hasonlóan. Felkérjük a kormányt, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során módosító javaslatával teremtse meg az egészségügyi szakdolgozók igazságos, garantált és átlátható előmeneteli rendszerét.
Budapest, 2023. november 8.

Dr. Cser Ágnes Toma Lajos
MSZ EDDSZ elnök MÖSZ elnök

Forrás: Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Szakszervezete / OS

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com