Mely állami egészségügyi ellátásokat vehetjük igénybe térítésmentesen, ha biztosítottak vagyunk?

0

Ha biztosítottak vagyunk, térítésmentesen igénybe vehetünk szűrővizsgálatokat és gyógykezeléseket. Minden betegnek joga van – a jogszabályokban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan (napi 24 órában) hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 

Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja a központi költségvetésből vagy az Egészségbiztosítási Alapból, azzal, hogy vannak olyan ellátások, amelyek külön térítési vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe, még akkor is, ha egyébként biztosítottak vagyunk.

Szűrővizsgálatok

A biztosított az egészségbiztosítás keretében a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az alábbi szűrővizsgálatokra jogosult:

az újszülött egészséges fejlettségét ellenőrző, az esetleges fejlődési rendellenességek korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatokra;

0-6 éves kor között:

 • életkoruknak megfelelően az anyagcserére, az érzékszervek működésére, az értelmi képességre vonatkozó, valamint teljes körű fizikális szűrővizsgálatra,
 • a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálatra, valamint a teljes fogászati állapot rögzítésére,
 • az életkornak megfelelő fejlődésre és az érzelmi állapotra vonatkozó vizsgálatokra,
 • a környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokra;

6-18 éves korosztály – és a 18 év feletti nappali tagozatos iskolai oktatásban részt vevő hallgatók- a fentieken túl az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében végzett szűrővizsgálatokra;

a 18 éven felüli korosztály: 

 • az életkornak és nemnek megfelelő rizikófaktorok által indukált betegségek tekintetében az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében nevesített szűrővizsgálatokra az ott meghatározott gyakorisággal,
 • a környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokra, ide nem értve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által végzett munkaköri alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatokat és az ahhoz szükséges további járóbeteg-szakellátásokat,
 • évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgálatra;

életkortól függetlenül:

 • sportegészségügyi vizsgálatokra, kivéve a hivatásos sportoló sportegészségügyi ellátását,
 • a betegség várható következményeinek, illetve szövődményeinek korai felismerését célzó vizsgálatokra.

A tüdőszűrés igénybevételéért a biztosítottnak is fizetnie kell 1.700,- Ft-ot, ha a tüdőszűrésre NEM a kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a fentiek szerinti, korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, illetve nem szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

Gyógykezelések 

Az Egészségbiztosítási Alapból egészségügyi alap- és szakellátást, illetve egyéb egészségügyi ellátást vehetnek igénybe a biztosítottak. Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül.

Az egészségügyi alapellátás feladata:

 • a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló, úgynevezett megelőző ellátás,
 • az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása,
 • a beteg gyógykezelése, gondozása, szükség esetén akár a beteg otthonában is, illetve szakorvosi javaslatra házi ápolása, rehabilitációja,
 • a beteg szakorvoshoz irányítása.

Egészségügyi alapellátások: a háziorvosi ellátás, a házi gyermekorvosi ellátás, és a fogorvosi alapellátás, valamint a háziorvos és védőnő által biztosított iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátások.

Egészségügyi szakellátásnak minősül a járóbeteg-szakellátás, a fogorvosi-szakellátás, valamint a fekvőbeteg-szakellátás.

Az egyéb egészségügyi ellátások közé tartozik a szülészeti ellátás, az orvosi rehabilitáció, a betegszállítás és a mozgó szakorvosi szolgálat.

Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com