Országos emberi mérgezési esetek 2022-ben

0

A mérgezési esetek nemek és korcsoportok szerint kerülnek feldolgozásra. Ezen túlmenően olyan értékelési szempontok finomítják a statisztikát, mint a mérgezett lakhelye, a mérgezést előidéző anyag kategóriája, a mérgezés módja és kimenetele. A feldolgozás a nem, kor, megye, mód és kimenetel tekintetében automatikus, tehát a mérgezési esetet bejelentő egészségügyi szolgáltató által kiválasztott érték automatikusan elfogadásra kerül, a mérgezést okozó anyag kategorizálását a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata (ETTSZ) végzi.

2022-ben 18850 mérgezési esetet jelentettek a mérgezettek egészségügyi ellátásában részt vevő orvosok, intézmények, ami 1209-cel több, mint az előző éves esetszám. A halálos mérgezések száma 55 volt.

A mérgezések fő indítéka az összes mérgezést tekintve 2022-ben is az élvezeti/függő cél volt, az esetek 60%-ában került kiváltó okként megjelölésre, míg öngyilkossági kísérlet következményeként 22%-ban fordult elő mérgezés. Véletlen mérgezés az esetek 13%-ában, egyéb indítékból (foglalkozási, kriminális, pontosan nem meghatározható, ismeretlen) bekövetkezett mérgezés az összes eset 5%-ban fordult elő.

Az öngyilkossági szándék miatt bekövetkezett mérgezések a nők körében voltak gyakoribbak (62%), az élvezeti/függő, egyéb és véletlen mérgezések tekintetében pedig a férfiak érintettsége volt nagyobb (76%, 63%, 59%). Az összes mérgezést tekintve a férfiak körében majdnem kétszer nagyobb volt a mérgezések gyakorisága (65%).

A legtöbb mérgezés, a bejelentett esetek 56%-a alkohollal történt. Gyógyszerekkel az esetek 30%-ában, vegyipari termékekkel az esetek 6%-ban, kábítószerekkel az esetek 5%-ban, egyéb anyagokkal az esetek 2% ában, biocid termékekkel az esetek 1%-ban történt mérgezés. A növényvédő szerekkel történt és bejelentett mérgezések aránya nem érte el a 0,5%-ot sem. A gyógyszermérgezések 65%-a öngyilkossági kísérletből adódott. A vegyipari termékeknél és az egyéb anyagok tekintetében a véletlen mérgezések jelentős dominanciája figyelhető meg (82%, illetve 83%). A növényvédő szereknél a mérgezések 64%-a, a biocid termékek esetében 65%-a véletlenül történt, 36%-a és 30%-a öngyilkossági kísérlet következménye volt. A kábítószer- és alkoholmérgezés tekintetében pedig az élvezeti/függő cél volt a fő kiváltó ok (90%, illetve 88%).

A gyógyszermérgezés jellemzően a nők körében volt gyakoribb, a többi anyagcsoport esetében a férfiak érintettsége volt nagyobb. A halálos kimenetelű mérgezések főként gyógyszermérgezésből (58%) és vegyipari termékekkel történt mérgezésekből (20%) adódtak.

Kor szerinti elemzést illetően megállapítható, hogy a mérgezések több mint fele (51%-a) a 25 és 54 év közötti korosztályt érintette. Ez a korosztály három korcsoportot ölel fel, ahol a mérgezések közel azonos gyakorisággal fordultak elő és indítékukat tekintve is hasonló eloszlást mutattak. Mind a három korcsoportban az esetek legalább 85%-át az élvezeti/függő cél és az öngyilkosság miatt bekövetkezett mérgezések összesített aránya adta. A 15-24 évesek (15%) a 25-54 évesek (51%) és az 55-74 év közöttiek (24%) körében bekövetkezett mérgezések esetében az élvezeti/függő cél volt a mérgezés fő kiváltó oka, a 75 év felettiek (4%) esetében azonban már legnagyobb esetszámmal az öngyilkossági szándék miatt bekövetkezett mérgezések fordultak elő.

A gyermekmérgezések (0-14 éves korig) az összes mérgezés 6%-át tették ki 2022-ben, ami 1113 esetet jelentett. Legveszélyeztetettebb az 1-4 éves korosztály, ahol a gyermekmérgezések 49%-a fordult elő. Kiemelendő, hogy a kapszulás mosószerekkel történt mérgezések mind gyermekek körében történtek, azon belül is több mint 84%-ban (57 eset) az 1-4 éves korcsoportban fordultak elő.

A 14 év alattiak körében továbbra is előfordultak élvezeti/függő szándék miatti vagy szuicid mérgezések. 2022-ben 104 szuicid esetet (ezek közül 1 még nem töltötte be a 10. életévét) jelentettek ebben a korosztályban az egészségügyi ellátásban részt vevő orvosok, intézmények, amely 94 esetben lányok körében történt és többségében gyógyszermérgezés volt. Élvezeti/függő szándék miatt bekövetkezett mérgezés 140 esetben történt 10-14 év közötti, 2 esetben 10 év alatti gyerekekkel, 74 lányok és 68 fiúk körében többségében alkohollal vagy kábítószerrel.

Megyei bontásban vizsgálva, a legtöbb mérgezés budapesti lakosok körében történt, ezt követik a Hajdú Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakhelyű mérgezettek. 10000 lakosra vonatkoztatva viszont Hajdú-Bihar, Nógrád és Baranya megye esetében volt a legmagasabb a mérgezések számának aránya a többi megyével összehasonlítva.

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ / Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com