Az „egészséges, közösségbe mehet” igazolás kiállítása szakmai alapokat nélkülöz

0

A szemptember 1-jétől hatályos EMMI rendelet módosítása kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézmény kérésére az „egészséges igazolást” az orvosnak kell kiállítania. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) a Pénzcentrumnak mondta el véleményét. 

A házi gyermekorvos társadalom évek, talán évtizedek óta küzd az iskolai hiányzások igazolásával kapcsolatos racionális megoldás kialakításáért. Ennek során sok alkalommal történt egyeztetés az érintett területek irányítóival és egyetértés mutatkozott számos kérdésben, aminek utolsó lépcsőfoka az Ön által említett rendeletmódosítás és az ennek kapcsán kiadott, köznevelési intézményeknek szóló Dr Takács Péter és Dr Maruzsa Zoltán államtitkárok által jegyzett levél.

Ettől eltérő, bővebb értelmezés nem mozdítja elő az orvosi igazolások kérdését.

Alapvetően le kell szögeznünk, hogy a tankötelezettség ideje alatt az oktatási nevelési intézmények látogatásának biztosítása a szülő, gondviselő törvényi kötelessége.

Ugyancsak törvény rendeli el, hogy annak a szülőnek, aki gyermekén fertőző betegség jeleit észleli, orvoshoz kell fordulnia. Ezekből következően egyedül a szülő felelőssége a gyermek egészségi állapotának megítélése és ennek megfelelően az orvoshoz fordulás. Amennyiben ezt a szülő elmulasztja, vagy a tünetek az iskolában jelentkeznek, akkor a pedagógus az, aki észlelheti a gyermek betegségre utaló tüneteit, és számára jogszabály írja elő a teendőket. Az orvos/háziorvos a szülő által észlelt tünetek és a gyermek személyes, vagy telemedicinális eszközökkel történő vizsgálata alapján megállapítja a diagnózist és a gyógyulás várható időpontját. A várható gyógyulási időtartamokat azaz azoknak a napoknak a számát, amelyek alatt az adott betegség várhatóan gyógyul,egyes betegségekre a táppénzelés szabályai határozzák meg. A várható gyógytartamot meghatározó igazolás kiállítására a jelenlegi jogi szabályozás is lehetőséget ad. (A gyermek tól-ig nem látogathatja az oktatási nevelési intézményt).

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermek „automatikusan” közösségbe mehet, hiszen továbbra is a szülő kötelessége és felelőssége a gyermek állapotának észlelése és, ha nem vált tünetmentessé, újabb orvosi vizsgálat kezdeményezése. Ugyanúgy fennáll a pedagógus kötelezettsége is, hogy ebben az esetben elutasítsa a közösségbe való visszavételt.

A diagnózis felállítása orvosi kompetencia, amely elsősorban a tünetek elmondásán, a személyes vagy telemedicinális vizsgálaton, esetleg laboratóriumi vagy képalkotó vizsgálaton alapul. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a háziorvos jelentős mértékben a szülői jelzésre hagyatkozik, hiszen a legtöbb betegség tünetei nem az orvosi vizsgálat során jelentkeznek – hányás, hasmenés, láz, köhögés, orrfolyás -, illetve erre irányuló szülői szándék esetén a vizsgálat alkalmával eltitkolhatók vagy eltúlozhatók – láz esetén lázcsillapító, köhögéscsillapító adása, orrleszívás – tehát minden esetben szülői felelősség.

Hangsúlyozzuk, hogy a szülő a tünetek leírását eltitkolhatja, módosíthatja.

Hangsúlyozzuk azt is, hogy arról, hogy a gyermek egészséges, egyetlen orvos sem tud nyilatkozni, arról tud, hogy a vizsgálat időpontjában nem észlel betegségre utaló tüneteket. A fertőző betegségek jellegéből adódóan azonban ez az igazolás nem jelenti azt, hogy akár a következő napon a gyermeken nem jelentkeznek betegség tünetei, amit a szülőnek kell észlelni, az igazolás arra az időpillanatra vonatkozik amikor az kiállításra került. Tehát „egészséges, közösségbe mehet” igazolás kiállítása szakmai alapokat nélkülöz, nem jelent biztosítékot lappangó betegség megjelenése ellen, viszont a gyógyult páciens igazolás miatti újbóli beteg rendelőben való megjelenése ismételt fertőzésnek való kitettséget eredményez.

Minden évben az őszi- téli időszakban, az intézményekbe való visszatéréskor különösen megszaporodnak a közösségben szerzett hurutos betegségek. Nincs ez másként ebben az évben sem. Ugyanakkor semmiféle korlátozó, vagy kiemelt járványügyi intézkedés nincs életben. A COVID-19 jelenlegi variánsa a vizsgálatok alapján az egyéb őszi-téli vírusfertőzések sorába simul bele, nem okoz súlyosabb tüneteket, mint a minden évben megjelenő RSV, vagy egyéb felső légúti hurutos tüneteket okozó vírusok. Speciális eljárásra – tesztelés betegség esetén, hozzátartozók, iskolatársak tesztelése – nincs szükség, vagy előírás. Alapvető szabály, hogy a gyermek tünetmentesen mehet újra közösségbe, ez pedig, ahogyan korábban írtuk, szülői felelősség.

Kiemelnénk és idéznénk az említett államtitkári tájékoztató utolsó bekezdéseit:

„A fenti rendelkezések kapcsán a következőket emeljük ki:

A rendeletmódosítás egyértelművé teszi, hogy amennyiben a gyermek, a tanuló beteg, akkor az orvos határozza meg, hogy mennyi ideig nem látogathatja a nevelési.oktatási intézményt. Egyértelművé teszi azt is, hogy ha az óvodai, iskolai mulasztás betegség miatt történik, úgy ennek igazolása olyan ténykérdés, amelyet orvos igazolhat. A rendeletmódosítás ugyanakkor továbbra sem zárja ki annak a lehetőségét, nem változtat azon a hatályos helyzeten, hogy amennyiben a házirend ezt lehetővé teszi, a gyermek, a tanuló egészségi állapotával kapcsolatos esetkörökben is (külön indoklás nélkül) a házirendben a számára meghatározott keret erejéig maga igazolja a gyermek, tanuló mulasztását. Az óvoda, iskola tehát saját hatáskörben dönthet arról, hogy enyhe, átmeneti tüneteket okozó ,orvosi ellátást nem igénylő állapot esetén a szülői igazolást milyen feltételekkel fogadja el…..

Az orvos dönt arról, hogy az orvosi igazolást a betegség milyen stádiumában állítja ki. Ha az igazolás várható időtartamra szól, úgy a mulasztást ezen időpontig kell igazoltnak tekinteni.

Kérjük a tisztelt igazgatókat, hogy a belső szabályozásuk (házirend) elkészítése során a szülői felelősségvállalás tudatosításával, a szülők igényei ésszerű érvényesítésének elősegítésével járjanak el.”

Kérjük tehát mi, házi gyermekorvosok is az oktatási nevelési intézményeket a fentiek megfontolására és alkalmazására és arra, hogy az enyhe tünetekkel bíró, vagy betegségből gyógyuló gyermekeket hamis biztonságot adó igazolások kiállítása céljából ne tegyék ki ismételt, vagy súlyosabb fertőzéseknek.”

– írta lapunknak küldött levelében a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.

Forrás: Pénzcentrum

 

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com