Több mint 400 millió forint támogatást nyert a PTE védelem-egészségügyi kutatásokra

0

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Program 2021 „Orvosi-műszaki tudományok, Nemzetvédelem-nemzetbiztonság” alprogramjának keretében a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának munkacsoportja 428 millió forint támogatást nyert a Védelem-egészségügyi Kiválósági Központ létrehozása a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán – PTE ÁOK VEKK (TKP 2021-NVA-06) témában.

Az alprogram célja a nemzetvédelem és nemzetbiztonság speciális aspektusainak, valamint a hozzájuk kapcsolódó védelem-egészségügyi kérdéseknek a feltárása és kutatása. Napjaink történelmi konfliktushelyzetei – mint például a COVID-19 pandémia, vagy az orosz-ukrán háborús konfliktus – új irányokat jelöltek ki az egészségügyi kihívások megoldására. A témában kiemelt fontossággal bírnak a védelem-egészségüggyel kapcsolatos KFI programok, alkalmazott kutatási projektek, melyek a műveleti ellátás fejlesztésével a társadalom szempontjából kiemelkedő fontosságú életvédelmi és egészséggazdasági szempontokkal bírnak.

A program szakmai vezetőinek – dr. Nyitrai Miklós, dr. Maróti Péter és dr. Rendeki Szilárd – irányításával az orvoskaron létrehozandó Kiválósági Központ a védelem-egészségügyi kihívásokat az eddigi sikeres pályázati tevékenységek, és a PTE ÁOK Műveleti Medicina Programjának tapasztalataira építve inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja. A központ feladata az, hogy modern, XXI. századi eszközökkel és technológiákkal támogassa az orvos- és egészségtudományi, valamint a műveleti képzésben résztvevőket, platformot biztosítson az orvos- és egészségtudomány területén keletkező innovatív ötletek gyakorlati szempontú validálásához és fejlesztéséhez.

Fontos további, hosszabb távú célkitűzés, hogy az itt megjelenő készségek megjelenhessenek az orvosképzésben, valamint önálló tudományos portfólió kialakítása mentén tovább erősíthessék a belső egyetemi, és a külső piaci kapcsolatokat, szinergiákat. Az Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ egyik pilléreként alakítják ki a Védelem-Egészségügyi Kiválósági Központot (PTE ÁOK VEKK), mely összefogja a tématerülethez köthető KFI projekteket, koordinálja az érintett kutatócsoportok munkáját, valamint infrastruktúrát és hátteret biztosít a vonatkozó tudományos-fejlesztő munkákhoz.

„Az új projektszervezet, valamint a hozzá szorosan csatlakozó, széles tudás-, eszköz- és szakemberbázis biztosítja, hogy a védelem-egészségügy területén keletkező tudományos kérdésekre és a felmerülő gyakorlati problémafelvetésekre – így például műveleti helyzetekben, katasztrófahelyzetben, orvosképzésben, laboratóriumi munkában vagy klinikai ellátásban – megfelelő megoldásokat találhassunk, ezzel segítve a műveleti ellátás hatékonyságának fokozását” – nyilatkozta a projekt szakmai vezetője, dr. Rendeki Szilárd, a PTE ÁOK OKIK igazgatója.

Forrás: Pécsi Tudományegyetem 

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com