A Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása az ügyeleti díjak változásáról

0

Az Eszjtv rendezetlen problémáinak megoldása érdekében a Magyar Orvosi Kamara elnöksége 2021 júniusában levélben fordult Kásler Miklós miniszterhez. A levélben kiemelt kérdésként kezelte az ügyeleti díjazás ügyét, javaslata szerint az ügyelet díjazását nem csak a szolgálati időhöz kell kötni, hanem az ellátott feladathoz, annak terheléséhez.

2021 nyarán három alkalommal folytattunk megbeszélést. A konzultáción elvekről egyeztettünk, az egyes szakterületek és intézmények konkrét besorolásáról nem volt szó. A megbeszélések eredményét, illetve az ezzel kapcsolatos véleményünket szeptemberi levelünkben az alábbiakban foglaltuk össze:

 • Egyszerűbb, átlátható, intézményi szinten egységesen alkalmazott, a kollegák számára tervezhető bevételt teremtő ügyeleti díjazásra van szükség.
 • Az ügyeletben töltött idő egyetlen szakaszának a díjazása sem lehet kevesebb, mint az alapbérből számolt óradíj.
 • Egységesíteni kell a rendes munkaidő terhére teljesített órák elszámolását és az ügyelet utáni kötelezően kiadandó pihenőidő elszámolásának kérdését. Az ügyelet után kötelezően kiadandó pihenőidő nem csökkentheti a jövedelmet.
 • Az ügyelet díjazásának óradíját nem elsősorban a szolgálati időhöz kell kötni, hanem az ellátott feladathoz. Az alapdíjat kell korrigálni különböző szorzókkal az alábbiak szerint:
 • Az ügyeletben betöltött pozíció (beosztott szakorvosjelölt, beosztott szakorvos, ügyelet/műszakvezető).

A munkavégzés időpontja (munkanap, pihenőnap, munkaszüneti nap).

o   Az ügyelet jellege (felvételes, csendes, készenlét stb.).

o A jellemző ügyeleti terhelés:

 • progresszivitási szint,
 • az ügyeleti feladatok jellege (betegfelvétel valószínűsége, frekvenciája, az egy betegre fordított idő, az ellátandó osztály/ osztályok beteglétszáma, ügyeletben hozott döntések felelősségi szintje stb.)
 • A végzett munka munkajogi besorolása: elrendelt túlmunka, vagy önként vállalt többletmunka.

Ezek mellett fontos követelésünk volt:

 • Az ügyeleti díjak értéktartósága, az emelkedő fizetésekkel való együttmozgása érdekében az ügyelet alapdíját a mindenkori fizetések egy sávjához (minimum a 16-20 éves gyakorlati időhöz tartozó alapbérből számolt órabérhez) kell rögzíteni.
 • Azon ritka esetekben, ha a fenti alap ügyleti órabér és az összeadódó pótlékok mátrixa alapján számolt ügyleti óradíj az orvos alapbéréből számolt órabér alá esne (idős orvos kötelezhető ügyelete kis kórházban, hétköznap), az ügyeleti óradíj helyett az alapbérből számolt órabér fizetendő az ügyeleti órákra is.
 • Alapvetés, hogy az ügyeleti díjak rendezése önmagában a források belső átrendezésével nem oldható meg: ehhez célzott külső forrásnövelésre van szükség.

Levelünk után szakmai egyeztetésre nem került sor, de többször, több fórumon követeltük az ügyelet kérdésnek a fenti konszenzusos elven történő rendezést.

A fentiek után 2021 decemberében minden előzetes egyeztetés és tájékoztatás nélkül jelent meg az OKFŐ december 21. i utasítása az ügyelettel kapcsolatos kérdésekről.

Az utasítás pozitívumai:

  • Egy egyszerű – sőt: túlzottan egyszerű –, átlátható rendszer jött létre.
  • A közösen kialakított elvek egy részének megjelenése miatt teljesült az a MOK elvárás, hogy
  • az ügyeletek díjazása (meghatározó módon) ne a szolgálati időtől, hanem az ügyeletek terhétől függjön
  • támogassa a fiatalabb kollégákat, akik nagyobb részt vállalnak az ügyeleti rendszer fenntartásában
  • az ügyeleti rendszer megújítása többletforrás biztosítása mellett történik, de ez a forrás nem elégséges a kialakított elvek érvényesítéséhez.

Az utasítás negatívumai

  • Az alapdíj a 2021-es bértábla 5. fizetési kategóriájának felel meg. Ezt a díjat az egyeztetések lefolytatásakor 2021-re tartottuk a feltételeket teljesítőnek. A 2022-es béremelés esetén már ez a díj – melynek karbantartásra sincs ígéret – nem megfelelő.
  • Az alapdíjban a szakorvosok tekintetében semmilyen differenciálás nincs a szakmában eltöltött idő alapján.

További részletek a Magyar Orvosi Kamara oldalán olvashatók.

Forrás: mok.hu

Leave A Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com